Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI

Blachotrapez  spol. s r.o., se sídlem Šmolovy 254, 580 01 Havlíčkův Brod,

o ochraně osobních údajů

Verze platná od 1. září 2022.

Jako správce Vašich osobních údajů klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a dodržování zákona při jejich shromažďování a zpracování. Za tímto účelem byly vytvořeny tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie – obsahují veškeré informace o shromažďování vašich osobních údajů námi prostřednictvím webové stránky https://www.blachotrapez.cz , www.svetklempire.cz a jejích subdomén, jakož i našich účtů na sociálních sítích (dále jen: „ Stránky “) a pravidla jejich používání.

Správcem Vašich osobních údajů je: Blachotrapez  spol. s r.o., IČO: 026 32 772, se sídlem Šmolovy 254, 580 01 Havlíčkův Brod. Správce Vašich osobních údajů je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33110. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR ), vše v platném znění,“.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a to e-mailem na adresu:  r.venc@blachotrapez.cz.

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ PANÍ / OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nám můžete poskytnout v následujících situacích:

1) kontaktováním prostřednictvím kontaktních formulářů, formulářů pro získání kontaktních údajů, tzv formuláře pro zájemce nebo chatbota (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, PSČ a město, hodnota účtu za elektřinu, IP adresa, informace o webu, ze kterého byl kontakt získán, případně další údaje obsažené v korespondenci, a dále v případě ocenění informace o plánované instalaci, střešní konstrukci a financování);
2) poskytováním údajů prostřednictvím placených kampaní zobrazovaných na sociálních sítích (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, PSČ a město, interní ID uživatele na sociálních sítích, další údaje obsažené v korespondenci),
3) přímým kontaktováním nás, například na námi poskytnutou e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo korespondenci (e-mailová adresa, telefonní číslo nebo korespondenční adresa, další údaje obsažené v korespondenci),
4) pomocí našich účtů na sociálních sítích, včetně zveřejňování komentářů na našich účtech na sociálních sítích nebo tím, že nás kontaktujete v soukromých zprávách prostřednictvím výše uvedeného média (jméno profilu a veřejně dostupné profilové údaje, další údaje obsažené v komentáři nebo korespondenci),
5) uzavření smlouvy s námi a zadání objednávky (jméno, příjmení, adresa, nebo v případě provozování živnosti – obchodní firma, sídlo firmy, daňové identifikační číslo, jména a příjmení zastupujících osob a další údaje obsažené ve smlouvě).

Kontakt. Tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštovní adresy, kontaktního nebo elektronického formuláře, chatbota, marketingové kampaně nebo účtu na sociálních sítích, poskytujete své údaje dobrovolně, je však nutné, abyste nás kontaktovali.

V tomto případě jsou vaše údaje zpracovávány za účelem kontaktování a odpovídání na dotazy a základem pro zpracování je váš souhlas vyplývající ze zahájení kontaktu s námi (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Po ukončení kontaktu je právním základem náš oprávněný zájem v podobě archivace korespondence pro účely prokazování jejího průběhu v budoucnu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Obsah korespondence může být archivován po dobu promlčení nároků, které z toho mohou vzniknout. Pokud obsah korespondence nevede k žádným potenciálním nárokům, bude odstraněn po 30 (třiceti) dnech od zodpovězení vaší poslední otázky.

Uzavření smlouvy a zadání objednávky. Uzavřením smlouvy s námi a zadáním objednávky poskytujete své údaje dobrovolně, je to však nutné k uzavření a plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje jako objednatele nebo zastupujícího objednatele jsou v tomto případě zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Údaje dalších osob podílejících se na plnění smlouvy z Vaší strany (včetně kontaktních osob) zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je řádné plnění smlouvy a komunikace s kontaktními osobami v rámci její realizace (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR). Dále vaše osobní údaje a osobní údaje výše uvedených osoby mohou být zpracovány za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze zákona, zejména daňového práva, jako je vystavení faktury a její zařazení do účetní dokumentace (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a za účelem ochrany a uplatňování práv podle smlouvy,

Údaje o objednávkách budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k provedení objednávky a dále do uplynutí promlčecí doby pro nároky ze smlouvy. Jsme také povinni uchovávat faktury s vašimi osobními údaji po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost.

Sociální média. Vaše osobní údaje zpracováváme, když používáte naše účty na sociálních sítích. V tomto případě můžeme zpracovávat vaše veřejně dostupné profilové údaje, včetně osobních údajů jako je jméno, příjmení, obrázek jako součást profilové fotografie nebo obsahu komentářů.

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) v situaci, kdy jsou na našich sociálních sítích zveřejňovány komentáře, jakož i na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR), zejména když na našich účtech provádíme marketingové aktivity nebo vedeme statistiky.

Můžeme také zpracovávat informace zaslané prostřednictvím chatbotu (chatu) nebo soukromých elektronických zpráv (účely zpracování údajů v tomto ohledu jsou uvedeny v sekci „Kontakt“ výše).

Kromě toho naše webové stránky používají pluginy poskytované weby sociálních sítí, jako je např. Facebook, Instagram nebo LinkedIn. Zobrazením našich webových stránek obsahujících takový plug-in naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery správců sociálních sítí (poskytovatelů služeb). Obsah pluginu je daným poskytovatelem služeb přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován s webem. Díky této integraci dostávají poskytovatelé služeb informace o tom, že váš prohlížeč zobrazil naše webové stránky, i když u daného poskytovatele služeb nemáte profil nebo u něj nejste aktuálně přihlášeni. Tyto informace (spolu s IP adresou) odešle váš prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb a tam je uloží.

Kromě toho, pokud jste přihlášeni na některé ze stránek sociálních sítí, bude poskytovatel služeb moci přímo přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu profilu na dané sociální síti. Pokud použijete daný plug-in, např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, budou příslušné informace také odeslány přímo na server daného poskytovatele služeb a tam uloženy. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na dané sociální síti a zobrazí se lidem přidaným jako vaše kontakty.

Chcete-li se dozvědět více o zpracování vašich údajů externími poskytovateli služeb, přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů:

1) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation ,
2) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content ,
3) LinkedIn – https: //pl.linkedin. com / legal / privacy-policy .

 1. COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové informace uložené na vašem koncovém zařízení (např. v paměti počítače, tabletu, chytrého telefonu), které mohou být čteny ICT systémy třetích stran (cookies třetích stran) v souvislosti s naším používáním softwaru těchto subjektů nebo pouze prostřednictvím našeho ICT systému (vlastní soubory cookie). Soubory cookie umožňují mimo jiné používat všechny funkce Stránek a neměnit nastavení zařízení uživatele.

Některé soubory cookie jsou smazány po ukončení relace webového prohlížeče, tedy po jejím uzavření (tzv. soubory cookie relace). Další soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení a umožňují rozpoznat prohlížeč při příští návštěvě webové stránky (trvalé soubory cookie).

Při první návštěvě webu se zobrazí informace o používání cookies. Používání cookies v případě shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely zapamatování si informací o relaci uživatele, sdílení funkcí Stránek, jakož i pro analytické, statistické a marketingové účely je založeno na našem oprávněném zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající ve správném provozu webu, vytváření statistik a jejich analýze za účelem optimalizace webu a marketingových aktivit. Pomocí příslušného nastavení prohlížeče můžete soubory cookie smazat a v budoucnu zablokovat používání souborů cookie.

Google Analytics . Google Analytics je online nástroj pro analýzu statistik webových stránek, který automaticky shromažďuje informace o vašem používání webové stránky patřící společnosti Google LLC. Pomocí tohoto softwaru neidentifikujeme uživatele webových stránek a jeho použití se provádí pro účely profilování pro marketingové účely, průzkumy spokojenosti zákazníků a zpracování dat pro analytické a statistické účely. Podrobné informace o tom, jak Google využívá uživatelská data, jsou k dispozici na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

Můžete zabránit zaznamenávání údajů shromážděných soubory cookie společnosti Google LLC ohledně používání webových stránek a zpracování těchto údajů instalací zásuvného modulu prohlížeče na následující adrese: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout .

Pokud vás zajímají podrobnosti související se zpracováním údajů v rámci Google Analytics, můžete si přečíst vysvětlení připravená společností Google LLC: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Údaje o uživatelích a událostech souvisejících s cookie uchovává Google Analytics na serverech Analytics po dobu 26 (dvacet šest) měsíců. Po skončení období budou uložená data jednou měsíčně automaticky smazána.

Používání Google Analycs je založeno na našem oprávněném zájmu ve formě zpracování údajů pro analytické a statistické účely (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a na vašem souhlasu s profilováním pro marketingové účely a průzkum spokojenosti zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Facebook Pixel. Využíváme marketingové nástroje poskytované společností Facebook Inc., v rámci kterých vám můžeme cílit reklamy na Facebooku. Implementováno na Facebook Pixel Pages nám umožňuje automaticky shromažďovat informace o vašem používání Stránek (jako jsou události a konverze). Na základě těchto dat pak vytváříme skupiny příjemců v reklamních systémech. Podrobné informace o tom, jak Facebook využívá uživatelská data pro vlastní účely, jsou k dispozici na: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Používání Facebook Pixel je založeno na našem oprávněném zájmu ve formě marketingu našich vlastních produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

LinkedIn Insight . Používáme marketingové nástroje poskytované společností LinkedIn Corporation, v rámci kterých vám můžeme zacílit reklamu na LinkedIn. Implementováno na stránkách LinkedIn Insight nám umožňuje automaticky shromažďovat informace o vašem používání stránek (jako je adresa URL, IP adresa, informace o zařízení a prohlížeči). Na základě těchto dat pak vytváříme skupiny příjemců v reklamních systémech. Podrobné informace o tom, jak LinkedIn používá uživatelská data pro své vlastní účely, jsou k dispozici na: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Používání LinkedIn Insight je založeno na našem oprávněném zájmu ve formě marketingu našich vlastních produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).).

Protokoly serveru. Používání webové stránky zahrnuje odesílání dotazů na server, na kterém je webová stránka uložena. Každý dotaz směřovaný na server je uložen v protokolech serveru. Záznamy zahrnují IP adresu, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který používáte. Protokoly se ukládají na server.

Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními lidmi používajícími web a nepoužíváme je pro účely identifikace. Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem používaným ke správě webu a jejich obsah není sdělován nikomu kromě těch, kteří jsou oprávněni server spravovat.

III. PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být svěřeny nebo předány na základě příslušných smluv třetím stranám, které se podílejí na poskytování služeb v oblasti dodání softwaru, ukládání a šifrování dat, hostingovým společnostem, odborným společnostem podporujícím účetní procesy, marketingovým agenturám, poštovním operátorům a kurýrům, advokátním kancelářím nebo daňovým úřadům, společnostem ze skupiny Blachotrapez, které se mohou podílet na dodání zboží zejména: Blachotrapez  spol. s r.o., Blachotrapez s.r.o. (Slovesnko), Blachotrapez sp. z o. o. (Polsko), tj. plnění zákonných povinností.

Všechny subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje svěřeny nebo zpřístupněny, garantují použití vhodných opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů vyžadovaných zákonem.

Vzhledem k používání služeb Google LLC se sídlem v Menlo Park, Kalifornie, USA, Facebook, Inc. se sídlem v Menlo Park, Kalifornie, USA a LinkendIn Corporation se sídlem v Sunnyvale, Kalifornie, USA, mohou být vaše data přenesena do Spojených států amerických (USA) v souvislosti s jejich uložením na amerických serverech. Tyto subjekty využívají mechanismy shody stanovené GDPR, jako jsou standardní smluvní doložky, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů vyžadovaná evropskými předpisy.

 1. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete mít na základě GDPR v závislosti na rozsahu a účelu, pro který jsou tyto údaje zpracovávány, následující práva:

1) právo na potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k nim (článek 15 GDPR),
2) právo získat kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování (článek 15 GDPR),
3) právo na opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a právo požadovat doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR),
4) právo na výmaz Vašich osobních údajů „právo být zapomenut“ (čl. 17 GDPR) – máte / máte právo požadovat okamžité vymazání vašich osobních údajů v kterémkoli z následujících případů:

 • a) když osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • b) pokud je vznesena námitka proti zpracování údajů uvedených v bodě 7 níže a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů;
 • c) když jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně;
 • d) kdy musí být osobní údaje vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost stanovená právem Evropské unie nebo právem členského státu, které se na správce vztahuje.

Výmaz vašich osobních údajů však nebude možný v rozsahu, v jakém bude jejich zpracování nezbytné (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informací, (ii) pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Evropské unie nebo práva České Republiky, (iii) pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků.

5) právo na omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů (článek 18 GDPR) – máte právo požadovat omezení zpracování v případech, kdy:

 • a) je zpochybněna přesnost osobních údajů – na dobu umožňující ověření správnosti těchto údajů;
 • b) zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • c) jako správce údajů již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale potřebujete je vy pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků;
 • d) je vznesena námitka proti zpracování uvedená v bodě 7) níže – dokud nebude určeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad důvody pro námitku,

6) právo na přenositelnost svých osobních údajů (článek 20 GDPR) – máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který byl poskytnut při zadání objednávky prostřednictvím kontaktního formuláře; dále máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci údajů,
7) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (článek 21 GDPR) – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme z oprávněného zájmu; námitku můžeme ignorovat, pokud existují platné, oprávněné důvody pro zpracování, převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro stanovení, šetření nebo obhajobu nároků;
8) právo souhlas kdykoli odvolat, pokud je na něm zpracování založeno; odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Výše uvedená práva můžete uplatnit kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů – Rostislava Vence na následující adrese: r.venc@blachotrapez.cz.

V případě, že dojde k porušení Vašich práv při zpracování osobních údajů (článek 77 GDPR), máte rovněž právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

 

 1. ZABEZPEČENÍ DAT

Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím, pozměněním nebo zničením, včetně:

1) Zaměstnanci. K osobním údajům mají přístup pouze osoby zavázané k mlčenlivosti a pověření zaměstnanci a spolupracovníci a mohou je zpracovávat pouze v rámci přesně stanovených povinností.

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který zejména dohlíží na bezpečnost osobních údajů, dohlíží na naše dodržování platných předpisů a je Vaším kontaktním místem ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů.

3) Bezpečnostní opatření. Při přenosu osobních údajů mezi vaším systémem a naším systémem (aktuální SSL certifikát) používáme šifrování, abychom zabránili neoprávněným osobám získat přístup k vašim osobním údajům.

4) Důvěryhodní dodavatelé. Všechny subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje svěřeny nebo zpřístupněny, garantují použití vhodných opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů vyžadovaných zákonem.

 1. ZMĚNY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Občas můžeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie. Pokud dojde ke změnám, aktualizujeme data v tomto dokumentu a o změnách vás budeme informovat elektronicky.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 1.10. 2022.