Jak postupovat při pokládce plechové střechy a čeho se určitě vyvarovat?

Pokládka plechové střešní krytiny jde zpravidla rychlejším tempem oproti té s pálenými taškami. Je tomu tak především z důvodu nižší hmotnosti a větší ploše jednotlivých dílů plechové krytiny. Šikovní řemeslníci vědí, jak postupovat. V případě, že byste chtěli také přiložit ruku k dílu, můžete se řídit následujícím návodem.

Přípravné práce

Dříve než se dostanete k samotné pokládce střešních plechů, je potřeba správně připravit střešní konstrukci pro zvolenou plechovou krytinu.

Začněte u krovů a zkontrolujte, že na nich nejsou žádné nerovnosti a jsou správně vyrovnané. Následně je na řadě montáž hydroizolační fólie, která zajistí správné odvětrávání střešní konstrukce a zabrání vniknutí vlhkosti na místa, kde by mohla napáchat škody. Jednotlivé pásy hydroizolační fólie byste měli pokládat na krovy tak, aby byl zajištěn jejich vzájemný přesah v délce alespoň 10 centimetrů.

Poté už můžete přistoupit k umístění latí a kontralatí. Jejich vzdálenost mezi sebou se musí řídit pokyny výrobce podle zakoupené střešní krytiny. Jakmile budete mít tuto práci hotovou, stačí připevnit okapový systém a můžete se pustit do pokládky střešních plechů.

Montáž střešních plechů

Tento krok byste měli rozhodně svěřit profesionálům, kteří mají potřebné zkušenosti a disponují odpovídajícím vybavením. Právě kvalita odvedené práce při pokládce plechové krytiny rozhodne o tom, jak dlouhá bude její životnost.
Při každé montáži je nutné provést nařezání plechů tak, aby svými rozměry odpovídaly tvaru střechy vašeho domu. Při tomto kroku je nezbytné správné naměření všech rozměrů střechy. Jednotlivé plechy nikdy neřežte podle oka, vždy si linie řezu předem vyznačte fixem. Pro provedení řezu rozhodně nepoužívejte úhlovou brusku, ale pouze vybavení, které nezpůsobí deformaci a nenávratné poškození nové krytiny. Využít můžete například prostřihovací nůžky na plech.

Jakmile budou všechny střešní plechy připraveny v potřebných rozměrech, můžete přistoupit k jejich upevnění na střešní konstrukci. K tomuto účelu používejte výrobcem doporučené šrouby dostatečné délky s podložkou vyrobenou ze syntetické pryže, která odolá povětrnostním vlivům. Každý šroub musí být uchycen tak, aby byl vždy kolmo k plechu a nemohlo tak docházet k pronikání vody vzniklou mezerou.

Hřebenáče a střešní prvky

Až dokončíte instalaci plochých střešních plechů, pokračujte umístěním plechových hřebenáčů do všech nároží střechy. Ještě předtím ale na nároží aplikujte odvětrávací plisovaný pás, který zabrání vniknutí nežádoucích věcí pod střešní plášť a zároveň umožní střeše dýchat. Poté už můžete jednotlivé hřebenáče napevno spojit se střešní konstrukcí.

Posledním krokem je instalace střešních prvků. Zpravidla se jedná o sněhové zábrany, které jsou doporučovaným ochranným prvkem minimálně na místech, kde dochází ke zvýšenému pohybu osob. Jejich umístění proto zvažte hlavně nad oblastí vchodu a garáže.

I když se montáž plechové střechy svépomocí může zdát jako nepříliš složitý úkon, je nanejvýš vhodné svěřit ji profesionálům z oboru.